Pradinis Apie LPK
LPK PDF Print E-mail
Autorius: Administrator   
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) – šakiniu principu organizuotų pramonininkų struktūrų Lietuvoje asociacija, vienijanti įvairių Lietuvos regionų pramonininkus ir verslininkus.

1930 m. balandžio 12 d. įsteigta Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga (vėliau pasivadinusi Verslininkų sąjunga). Jos tikslai buvo „kelti ekonominę lietuvių tautos gerovę, jungiant visus lietuvių prekybininkus, pramonininkus ir amatininkus, rūpinantis jų teisiniais, ekonominiais ir kultūriniais reikalais, keliant jų specialybės kvalifikaciją, remiant Lietuvos prekybą, pramonę ir amatus“.

Verslininkų sąjunga gynė savo narių interesus valstybinėse įstaigose, visuomeninėse organizacijose, teikė pagalbą teisiniais klausimais. Antrojo pasaulinio karo metais Verslininkų sąjungos veikla buvo nutraukta.

Praėjus beveik 60 metų, 1989 metų birželio mėn. 17 dieną įvyko Steigiamasis Lietuvos pramonininkų asociacijos suvažiavimas, kuris atkūrė prieškaryje veikusią sąjungą. Asociacijos prezidentu buvo išrinktas Rimvydas Jasinavičius  Steigiamajame suvažiavime asociacija buvo įpareigoti kurti tokį Lietuvos pramonės modelį, kuris atitiktų šalies gamtinius, intelektualinius, energetinius ir kitus išteklius, puoselėtų tautinę kultūrą ir tradicijas, keltų Lietuvos piliečių gerovę. Lietuvos pramonininkų asociacija, pasisakydama už ekonomikos dėsniais grindžiamą ūkio tvarkymą, siekė aktyviai bendradarbiauti su vyriausybinėmis, politinėmis, ūkinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis stengdamasi, kad Lietuvos pramonė, jos infrastruktūros plėtra taptų Lietuvos, jos gyventojų suklestėjimo prielaida. 1990-1993 metais Lietuvos pramonininkų asociacijai vadovavo Algimantas Matulevičius

1993 metais įvykęs neeilinis Lietuvos pramonininkų asociacijos suvažiavimas asociaciją reorganizavo į Lietuvos pramonininkų konfederaciją (LPK). Prezidentu buvo išrinktas ir juo yra iki šiol dr. Bronislovas Lubys.   Šiuo metu LPK vienija 36 šakines ir 9 regionines asociacijas,

 Svarbiausi Konfederacijos tikslai

  • atstovauti ir ginti LPK narių interesus vyriausybinėse, socialinėse bei tarptautinėse organizacijose
  • stiprinti Lietuvos ekonomiką, padėti įmonėms rasti naujas rinkas bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas investicijoms Lietuvoje 
  • siekti, kad Lietuvoje būtų laikomasi ekologinių reikalavimų                
  • ginti socialinius ir teisinius Lietuvos darbdavių interesus, stiprinti socialinį dialogą

 

 

Portfolio 2017

Portfolio 2016

Informacija


Apie leidinį

Portfolio pradėtas leisti 2006 m., Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos ir dizaino studijos "Mata Hari" iniciatyva.

Kontaktai

Redakcija: "Portfolio", P.d. 272, 03102 Vilnius

Spausdintinės versijos platinimas: LPK, A.Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius