Pradinis Akademija Gintarinės dvasios katedra
Gintarinės dvasios katedra PDF Print E-mail
Autorius: Administrator   

Klaipėdos vizualaus dizaino katedra buvo įkurta 1974 m. (1974 - 1982 m. ji vadinosi Klaipėdos vaizdinės agitacijos katedros katedra) prie Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto. Priešingai nei galima suprasti iš pavadinimo, politinės agitacijos specialistų katedra visgi neruošė. Nuo pat pradžių ji orientavosi į aplinkos organizavimo specialistų ugdymą. Katedros filosofiją galima būtų apibūdinti kaip "bendravimą per tai, ką tu matai", t.y. čia mokoma komunikuoti dizaino pagalba.

Po kelerių metų  katedra prisijungė prie Vilniaus dailės akademijos (anuo metu - Valstybinio dailės instituto), taip ištaisydama pradinę steigimo klaidą. Prie Katedros įkūrimo ištakų stovėjo miesto vykdomojo komiteto pirmininkas (šiuolaikine terminologija - miesto meras) Alfonsas Žalys (1929-1990, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras) - įžvalgus ir toliariagis miesto vadovas, kuris suvokė, kad Klaipėdai trūksta intelektualinio potencialo - aukštųjų mokyklų. A.Žvalys kvietė į miestą menininkus,  iniciavo Klaipėdos vaikų dailės mokyklos (dabar - Adomo Brako dailės mokykla) bei Valstybinės Konservatorijos (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Klaipėdos filialo įsteigimą, taip pat įkūrė Jūrų muziejų (1979 m.) ir Klaipėdos laikrodžių muziejų (1984 m.).

KVDK išlieka populiari mokykla tarp norinčiųjų studijuoti dizainą - štai praeitais metais stojančiųjų buvo dvigubai daugiau nei katedra gali priimti. Visiems norintiems studijuoti skiriamos atvirų durų dienos, kurių metu galima susipažinti su Katedros gyvenimu ir studijų specifika. Aukštosios mokyklos aura sugeba pritraukti daug gabių dizainui Vakarų Lietuvos studentų. Matyt nepaskutinį vaidmenį čia vaidina ir jūros faktorius. Ne vieną jos grožis ir gaivališkumas įkvepia kūrybiniams polėkiams.

Katedros dėstymo metodologijoje galima būtų išskirti kompleksiškumą. KVDK dėstoma daug specialybės disciplinų – dar neseniai studentams tekdavo nemaži krūviai, vienok dabar dėstymo strategija krypsta į tai, kad studentams stengiamasi nurodyti labiau kūrybines gairės, o mokslo intensyvumo krūvį pagal savo pajėgumą jie renkasi patys. Tam, kad studentai galėtų priimti savarankiškus sprendimus, jiems siekiama sudaryti kiek galima palankesnes studijų sąlygas.

Šiais metai KVDK atskira knyga išleido visą Katedros  dėstymo metodologiją, kuri, ko gero, tapo pavyzdžiu kitiems VDA fakultetams. Jos esmė - perteikti vieningą, vienkryptį Katedros dėstymo metologijos kelią, kurio kertinis akmuo -  visų dėstomų disciplinų pajungimas bendram tikslui. Tai turėtų padėti išvengti blaškymosi ir nukrypimų nuo disciplinų integracijos. Štai pvz. ketvirtame - paskutiniajame bakalauro studijų – kurse studentams duodama užduotis "Koordinuotas stilius", kurią dėsto net penki dėstytojai - dizaineris, architektas, skulptorius, tapytojas ir grafikas. Tokiu būdu 30 studentų gauna 30 skirtingų užduočių, tačiau jas visas vienija užduoties tipas  - grafinio stiliaus kūrimas. Užduoties formulavimo procese dalyvauja ir pats studentas, tai jį labiau įtraukia į kūrybinį procesą, kuriame privalomas pirminis etapas - užduoties vizualinis auditas ir problemų paieška.

KVDK didelis dėmesys skiriamas teorijos derinimui su praktika - beveik visi mokyklos dėstytojai dirba kūrybinį darbą savo kompanijose arba kaip samdomi kūrėjai, tad studentai turi galimybę susipažinti su specialybės realijom iš arti. Dažnai vyresniųjų kursų studentai pradeda dirbti dizaino ar reklamos kompanijose, tai leidžia jiems aštriau suvokti būtiniausių profesionalioje veikloje žinių poreikį.

Vasaros technologinių praktikų metu studentai aplanko baldų gamybos ar medienos perdirbimo įmones, kurių metu jie susipažįsta su gamybos, technologiniais ir rinkodariniais procesais.

Tai, kad KVDK yra už 300 km. nuo centro (Vilniaus dailės akademijos) turi savų pliusų ir minusų. Iš vienos pusės, tai reiškia daugiau ramybės, mažiau perturbacijų. Katedros kolektyvas garsėja monolitiškumu, visi dėstytojai siekia tų pačių tikslų, nežiūrint į tai, kad joje dirba gana skirtingų sričių atstovų – grynųjų, taikomųjų menų, meno teoretikų bei humanitarinių sričių specialistų. Iš kitos pusės, valstybinis finansavimas ir Europos struktūrinių fondų parama pasiekia Klaipėdą lėčiau.  

Įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą, KVDK atsivėrė naujos galimybės – atsirado galimybė keistis studentais ir dėstytojais su Europos aukštosiom dizaino mokyklom – Erasmus arba Socrates tinklo narėm. Katedros apsikeitimo studentais programų dalyvių pamėgtos šalys - Skandinavija ir Didžioji Britanija. Grįžę po semestro studijų svetur, Katedros studentai įgyja naujų žinių ir jau geba duoti naudingų patarimų savo bendramoksliams. Mokymasis bendradarbiaujant tarpusavyje pasižymi yapač dideliu teigiamu poveikiu ir yra labai naudinga patirtis studentams, be to, tai skatina ir spartesnį studentų tobulėjimą.

Taigi katedra vystosi ir auga, o problemos, kurių turbūt turi visos aukštosios Lietuvos mokyklos - galima sakyti grūdina ir neleidžia atsipalaiduoti tiek studentams, tiek ir dėstytojams.

 

Portfolio 2017

Portfolio 2016

Informacija


Apie leidinį

Portfolio pradėtas leisti 2006 m., Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos ir dizaino studijos "Mata Hari" iniciatyva.

Kontaktai

Redakcija: "Portfolio", P.d. 272, 03102 Vilnius

Spausdintinės versijos platinimas: LPK, A.Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius